Rośliny kosmetyczne

Zachowanie do późnego wieku zdrowia i dobrej kondycji jest pragnieniem każdego człowieka; równie naturalna jest jego chęć zachowania możliwie najdłużej młodego wyglądu. Już od zarania swych dziejów człowiek stosuje najróżniejsze środki upiększające.

Wiele z nich pochodzi ze świata roślinnego. Rośliny, od których zależy sama egzystencja człowieka, od prawieków wywierają na jego życie wpływ wszechstronny. Ze względu na piękno i aromat rośliny zaspokajały potrzeby estetyczne człowieka i odgrywały rolę w dawnych obrzędach religijnych, a także służyły do ozdabiania ciała.

Zdrowie i uroda są ze sobą nierozerwalnie związane, toteż większość roślin używanych w celach kosmetycznych jest jednocześnie roślinami leczniczymi. Wiele środków ziołowych stosowanych do wewnątrz w celach leczniczych wywiera jednocześnie korzystny wpływ na nasz wygląd.

Lecznicze właściwości ziół odkrywano stopniowo przez wieki, a zgromadzone wiadomości przekazywano z pokolenia na pokolenie ustnie lub w postaci zielników („herbaria"). Całe rośliny lub ich części wchodziły w skład leków stosowanych przeciw drobnym dolegliwościom i groźnym chorobom. Również współczesna medycyna wykorzystuje zioła zarówno w „klasycznych" formach (napary, nalewki itp.), jak i w postaci przetworzonej dzięki nowoczesnej technologii chemicznej. Wiele substancji czynnych, produkowanych obecnie syntetycznie, poznano dzięki wykryciu ich obecności w ziołach leczniczych. A więc świat roślin odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju współczesnej farmakognozji i farmacji.

Stosowane jako leki lub kosmetyki rośliny zawierające substancje czynne leczą nas i upiększają, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nieodpowiednio użyte mogą szkodzić. Toteż należy stosować je z wielką ostrożnością.

Wkrótce po II wojnie światowej nastąpiło odrodzenie ziołolecznictwa, dowie­dziono też znaczenia leków roślinnych dla nowoczesnej medycyny. Obecnie i w kosmetyce coraz powszechniej używa się substancji pochodzenia roślinnego, co częściowo przypisać można reakcji na zalew rynku przez produkty syntetyczne. Wprawdzie syntetyczne preparaty są niezbędne we współczesnym świecie, jednakże trzeba je w miarę możliwości zastępować substancjami pochodzenia roślinnego, które odpowiednio stosowane nie powodują szkodliwych skutków ubocznych i są łatwiej przyswajane przez organizm.